Noliktavu kompleksa jaunbūve

Objekta Galvenais būvuzņēmējs: “Būvfirma L.B.K.”