LIDL loģistikas centra, tehniskās palīgēkas, ūdens rezervuāru, apsardzes posteņa jaunbūve

Par objektu

Objekta nosaukums:
Lidl Loģistikas centra, tehniskās palīgēkas, ūdens rezervuāru, apsardzes posteņa jaunbūve
Adrese:
Ulbrokas ielā b/n, Rīga
Pasūtītājs:
SIA Lidl Latvija; Ģenerāluzņēmējs: SIA Merks
Darbu apjoms:
45800m2
Rekuss veiktie darbi:

Rekuss Lidl loģistikas centra ēkai veica ārsienu, iekšsienu un griestu paneļu montāžas darbus 45’800m2 platībā.