Materiālu piegāde

Piegāde bez starpniekiem.

Materiālu piegāde

Piegādājam industriālās būvniecības materiālus bez starpniekiem un pielāgojoties jūsu iespējām tos uzglabāt!

Ieguvums

Vairākkārtēja materiālu pārkraušana un uzglabāšana noliktavās rada papildus izdevumus. Lai ļautu jums ietaupīt, mēs organizējam materiālu piegādi bez starpniekiem vai pārpircējiem – tieši no ražotāja. Materiālu piegādi sadalām vairākās daļās – pa objektu korpusiem. Tas ļauj samazināt jūsu materiālu bojāšanas risku, kas rodas, tos atkārtoti pārvietojot, kā arī lietderīgi izmantot objekta būvniecībai paredzēto platību.

No ražotāja rūpnīcas uz klienta būvobjektu!