Atsauksmes

no mūsu klientiem par veiktajiem darbiem

Klienti par REKUSS

REKUSS kvalitātes apliecinājums ir klientu atzinīgais novērtējums, kas norāda gan uz būves tehniskā izpildījuma kvalitāti, gan veiksmīgu sadarbību.

SIA ``BUKOTEKS``

“2017.gada 20.janvārī starp SIA “BUKOTEKS” kā Pasūtītāju un SIA “REKUSS BŪVE” kā Darbuzņēmēju tika parakstīts Darbuzņēmuma līgums par fasādes apdares darbiem Objektā: “Būvmateriālu veikals Jāņa Čakstes ielā 2, Dobelē, Dobeles novadā”.

SIA “REKUSS BŪVE” pamatojoties uz noslēgto līgumu, laika posmā no 2017.gada februāra līdz maijam objektā veica sekojošus darbus:

 • Sendvičtipa PIR sienu un starpsienu paneļu piegādi un montāžu (1783m2),
 • Dekoratīvo Z profilu piegādi un montāžu (1480m),
 • Dekoratīvo skārda uzliku piegādi un montāžu ēkas fasādei (570m),
 • Ēkas ieejas jumtiņa karkasa izveidi un apšūšanu ar skārda profilu.

Darbi tika veikti kvalitatīvi un profesionāli, nolīgtajā termiņā un izmaksās, saskaņā ar līguma noteikumiem. SIA “REKUSS BŪVE” darbinieki parādīja un pierādīja sevi, kā kompetentus un zinošus speciālistus, kuri pārzina savu darbu.

SIA “BUKOTEKS” pozitīvi vērtē un rekomendē sadarbībai līdzīgu darbu veikšanā uzņēmumu “REKUSS BŪVE”.”

SIA “BUKOTEKS” Projektu vadītāja:              Jeļena Tihomirova

SIA ``BūvKORE Sistēmas``

“2016.gada 01.decembrī starp SIA “BūvKORE sistēmas” kā Pasūtītāju un SIA “REKUSS BŪVE” kā Būvuzņēmēju tika parakstīts līgums par jumta nesošā profila piegādes un montāžas darbiem ar kopējo apjomu 4’378m2 būvobjektā “Ledus halles un sporta viesnīcas jaunbūve Lidlauka ielā 37, Rīgā”.

Jumta montāžas darbi tika veikti kvalitatīvi un operatīvi, ievērojot saskaņotos darba grafikus. Atzinīgi vērtējam SIA “REKUSS BŪVE” darba organizāciju un profesionalitāti, kā arī speciālistu elastīgo pieeju neparedzētu jautājumu risināšanā.

Pateicībā par veiksmīgo sadarbību, SIA “BūvKORE sistēmas” rekomendē SIA “REKUSS BŪVE” kā uzticamu sadarbības partneri līdzīgu darbu veikšanā!”

SIA “BūvKORE sistēmas” Valdes loceklis:        Haralds Pielēns-Pelēns

SIA ``RE&RE``

“SIA “Rekuss Būve”, reģ.Nr. 40103536867, no 2015. gada 29. septembra līdz 2015. gada 5. novembrim veica sporta zāles sienu sendvičtipa paneļu piegādi un montāžu (535 m2), kā arī sporta zāles jumta nesošo profilēto lokšņu piegādi un montāžu (754 m2) objektā “Jaunas nodaļas Olaines cietuma teritorijā projektēšana, dzīvojamā korpusa ēkas jaunbūve, resocializācijas centra rekonstrukcija un esošo būvju demontāža Rīgas ielā 10, Olainē”.

SIA “Rekuss Būve” darbus veica profesionāli, labā kvalitātē un iekļaujoties līguma noteiktajos termiņos. Atzinīgi novertējam SIA “Rekuss Būve” atbildības sajūtu pret veicamo darbu un atsaucību jautājumu risināšanā.

Būvdarbi tika veikti atbilstoši līguma nosacījumiem, normatīvajiem aktiem un pasūtītāja prasībām. SIA “RE&RE” rekomendē līdzīgu darbu veikšanai sadarboties ar SIA “Rekuss Buve.”

SIA Re&Re Projektu vadītājs, Dainis Učelnieks

SIA ``MERKS``

“2015.gada 2.aprīlī tika parakstīti sadarbības līgumi ar SIA Rekuss Būve par jumta nesošo konstrukciju piegādi un izbūvi, kā arī jumta siltumizolācijas un hidroizolācijas, un lietus ūdens notekreņu piegādes un izbūves darbiem objektā “Tehnisko gāzu pildīšanas stacijas komplekss”, kas atrodas Rīgā, Katlakalna ielā b/n (9).

Rekuss Būve sadarbības laikā pierādīja sevi kā kompetentu un zinošu jumtu izbūves darbu speciālistu. Sadarbība bija veiksmīga, Rekuss Būve darbus veica atbildīgi un prasmīgi, ar izpildīto darbu kvalitāti esam apmierināti.

Nākotnē labprāt turpināsim sadarbību ar uzņēmumu Rekuss Būve!”

SIA MERKS Projektu vadītājs, Zigmunds Urtāns

SIA ``Virte Tehnoloģijas``

“Laika posmā no 2014.gada 20.oktobra līdz 2015.gada 25.jūnijam SIA Rekuss Būve kā ģenerāluzņēmējs veica būvdarbus objektā “Kanotra ēkas rekonstrukcija par ražošanas ēku, Meliorācijas ielā 19, Limbažos”, kas nu ir mūsu jaunā ražotne 450m2 platībā un biroja ēka 300m2 platībā.

Rekuss Būve ņēma vērā mūsu vēlmes un prasības, darbus veica kvalitatīvi, iekļaujoties termiņos un ar vislielāko atbildību. Balstoties uz sadarbību, Rekuss varam raksturot kā profesionālu, labi organizētu būvuzņēmumu.

Mūsu darbinieki jaunajā, rekonstruētajā ēkā jūtas ļoti omulīgi, telpas ir plašas un gaišas, darbiniekiem ir teicami darba apstākļi. Esam spējīgi ievērojami kāpināt ražošanas jaudas. Mums ir patiess prieks un esam gandarīti par atjaunoto biroja ēku, sakoptu vidi mums apkārt.

SIA Virte Tehnoloģijas pozitīvi vērtē sadarbību un rekomendē SIA Rekuss Būve kā uzticamu sadarbības partneri.”

SIA Virte Tehnoloģijas Valdes loceklis:  Kaspars Mežapuķe

SIA “H.P.J.”

„SIA REKUSS Construction” veica sienu sendvičpaneļu un logu montāžu, nesošā profila, jumta siltuma un hidroizolācijas uzstādīšanas darbus objektā “Tirdzniecības komplekss H.P.J.”, Mazjumpravas ielā 70, Rīgā, ar darbu kopējo apjomu 2300 m2 (jumts) un 1435 m2 (sienas).

SIA REKUSS Construction” tehniskie speciālisti, respektējot pasūtītāja prasības, ieteica projektam piemērotākos risinājumus būvniecības materiālu izvēlē, kas racionāli un estētiski uzlaboja projektu kopumā.

Mēs atzinīgi novērtējam SIA REKUSS Construction” veikto būvdarbu kvalitāti, augsto atbildību par pieņemtajiem risinājumiem, juridisko jautājumu un būvnormatīvu pārzināšanu.

Pateicībā par veiksmīgo sadarbību, rekomendējam SIA REKUSS Construction” komandu sadarbībai arī ar citiem līdzīgu projektu pasūtītājiem.”

SIA “H.P.J.” Valdes locekle Anita Apine

SIA “HSL”

“Starp SIA “HSL” un SIA “REKUSS BŪVE” 2015. gada 05.maijā tika noslēgts Būvuzņēmēja

līgums par sienas sendvičpaneļu piegādi un montāžu administrācijas ēkai un caurlaižu ēkai objektā „Infrastruktūras attīstība Krievu salā ostas aktivitāšu pārcelšanai no pilsētas centra”.

Ar SIA “REKUSS BŪVE” veikto darba kvalitāti esam apmierināti. Darbi izpildīti līguma noteiktajos apjomos un termiņos, kā arī iekļaujoties tāmes izmaksās. Darbinieki bija zinoši, atsaucīgi un atbildīgi, un veiksmīgi tika galā ar savu darba uzdevumu.

Mūsu sadarbības laikā SIA “REKUSS BŪVE” ir paradījis sevi kā atbildīgu un profesionālu uzņēmumu.”

SIA “HSL” Direktors: Kaspars Iesalnieks

SIA “Būvuzņēmums STATS”

SIA „REKUSS Construction” kā apakšuzņēmējs uz savstarpēji noslēgtā līguma pamata ar Galveno būvuzņēmēju – SIA „Būvuzņēmums STATS”, veica jumta nesošā profila, siltumizolācijas un hidroizolācijas ierīkošanas darbus objektā “SIA “DEPO DIY” būvmateriālu un dārza preču veikals – noliktava”, kas atrodas Rēzeknē, Stacijas ielā 31.

SIA „REKUSS Construction” minētos darbus veica, ņemot vērā pasūtītāja prasības un atbilstoši līguma noteikumiem – labā kvalitātē, ievērojot Latvijas Republikā spēkā esošo likumdošanu, būvnormatīvus un citus normatīvos aktus.

Iesakām SIA „REKUSS Construction” kā profesionālu, ar augstu atbildības sajūtu apveltītu sadarbības partneri un ceram uz veiksmīgu sadarbību arī turpmāk.”

SIA “Būvuzņēmums STATS”  Valdes loceklis:  Ēvalds Putniņš

SIA ``NCC Konstrukcija``

„Saskaņā ar 2007.gada 7.decembrī starp SIA „NCC Konstrukcija” un SIA „REKUSS” noslēgto darbuzņēmēja līgumu Nr. 26130/021, SIA „REKUSS” veica sendvičpaneļu piegādes un montāžas darbus objektā „Ramirent industriālais parks”, kas atrodas Rīgas rajonā, Mārupes pagastā, „Jaunbrīdagi – 1”.

Pateicībā par veiksmīgo sadarbību un SIA „REKUSS” kvalitatīvi izpildītajiem sienu un jumtu montāžas darbiem, varam ieteikt SIA „REKUSS” komandu kā labu un uzticamu sadarbības partneri.”

SIA NCC Konstrukcija Valdes priekšsēdētājs Juris Kantiševs

SIA “BM Būve”

„Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “REKUSS Construction” 2009.gada februārī piedalījās atklātā konkursā par pašvaldības objekta “Jelgavas 4. vidusskolas piebūves būvniecība” un ieguva tiesības jumta izbūves darbiem.

Šajā objektā būvuzņēmējs veica jumta izbūves darbus – jumta siltināšana un hidroizolācija, kas tika paveikti pilnā apjomā, saskaņā ar projektu un atbilstoši līguma nosacījumiem. Tika ievērotas visas kvalitātes prasības, kas attiecināmas gan uz izmantotajiem materiāliem, gan darbu. Paldies SIA “REKUSS Construction” par veiksmīgo sadarbību!”

SIA “BM Būve” valdes loceklis Ilvars Rāgs

Lielvārdes novada Pašvaldība

„Būvuzņēmums SIA „REKUSS Construction” kā apakšuzņēmējs, sadarbojoties ar ģenerāluzņēmēju SIA „RBSSKALS Būvsabiedrība”, pēc Lielvārdes novada pašvaldības pasūtījuma laika periodā no 2010.gada oktobra līdz 2011.gada augustam veica apjomīgus renovācijas un rekonstrukcija darbus Lielvārdes novada trijās skolās:

 • Jumpravas vidusskolā, Ozolu iela 14, Jumprava, Lielvārdes novads;
 • Lēdmanes pamatskolā, Lēdmane, Lēdmanes pag., Lielvārdes novads;
 • Lielvārdes mūzikas skolā, Dravnieku iela 8, Lielvārde, Lielvārdes novads.

Energoefektivitātes paaugstināšanas ietvaros skolu ēkām tika organizēti un realizēti apjomīgi renovācijas darbi – ēku fasāžu, pamatu, bēniņu un jumtu siltināšana, Jumpravas un Lēdmanes skolām SIA „REKUSS Construction” veica jumta konstrukciju nomaiņu uz slīpajiem jumtiem un to siltināšanu, kā arī projekta ietvaros tika veikti Lēdmanes pamatskolas sporta zāles rekonstrukcijas darbi, bruģēšanas darbi, elektroinstalāciju darbi, zibensnovedēju uzstādīšana u.c. saistītie darbi.

Būvuzņēmums SIA „REKUSS Construction” renovācijas darbus paveica kvalitatīvi, būvniecības procesā tika ievēroti darba drošības noteikumi, kā arī tika nodrošināta kārtība būvobjektos.

Pateicoties par veiksmīgo sadarbību, rekomendējam arī citiem projektu pasūtītājiem izvēlēties būvuzņēmumu SIA „REKUSS Construction” kā renovācijas darbu veicējus!”

Lielvārdes novada Pašvaldības izpilddirektors Gvido Vītoliņš

SIA “UPB Nams”

“SIA “REKUSS Construction” atbilstoši atklātu konkursu un cenu aptauju rezultātiem veic būvdarbus pašvaldības objektā “Zaķumuižas pamatskolas rekonstrukcijas un sporta zāles būvdarbi”, Rīgas raj., Ropažu pag., Skolas ielā 3.

Darbu procesā SIA “REKUSS Construction” veic sekojošus būvdarbus:

 • Sienu un jumta sendvič paneļu un to elementu montāža;
 • Jumta pārejas siltumizolācija un bitumena jumta seguma piegāde un uzstādīšana;
 • Ēdnīcas jumta nesošā profila, siltumizolācijas un bitumena jumta seguma piegāde un uzstādīšana;
 • Jumta koka karkasa izbūve asīs 2-3/A un nojumes izbūve starp asīm 1-2 ar siltumizolāciju un metāla jumta seguma piegāde un uzstādīšana;
 • Z profilu montāžas labošana virs sporta zāles.

Visi minētie darbi tiek veikti saskaņā ar projektu un atbilstoši līguma noteikumiem – kvalitatīvi, atbilstoši mūsdienu prasībām, ievērojot noteikto apmaksas kārtību, darbu izpildes grafiku un izpildes termiņus.

Pamatojoties uz iepriekšminēto, mēs – objekta Galvenais Būvuzņēmējs – SIA “UPB Nams,” iesakām SIA “REKUSS Construction” kā labu un uzticamu sadarbības partneri!”

SIA “UPB Nams” Projektu vadītājs Māris Ošis

SIA „PBLC”

Saskaņā ar SIA „REKUSS” un SIA „PBLC” savstarpēji noslēgto līgumu Nr.311207/008 no 24.07.2007., darbuzņēmējs veica jumta nesošā profilēto lokšņu klāja piegādi un montāžu SIA „PBLC” objektā „Autocentrs TOYOTA” Rīgas – Siguldas šosejā Nr.2, Garkalnes pagastā, kur kopējais nesošā jumta klāja izbūves laukums bija 7500m2.

SIA „REKUSS” veica darbus saskaņā ar noslēgto līgumu, ievērojot noteiktos grafikus un nodrošinot augstu darbu izpildes kvalitāti, ko panāca ar profesionālu darbu plānošanu, kvalitātes kontroli un laicīgu jautājumu risināšanu.

Pateicoties par veiksmīgu sadarbību, varam ieteikt SIA „REKUSS” kā labu sadarbības partneri.

SIA „PBLC” projektu vadītāja   Raisa Frolova

SIA „LATGRAN”

“Ar Rekuss komandu esam sadarbojušies jau 2005.gadā, kad Rekuss veica būvdarbus mūsu pirmajā granulu ražotnē – Jaunjelgavā.

Arī šajā reizē Rekuss tehniskie speciālisti apliecināja savu profesionalitāti, ieteica un kvalitatīvi realizēja labākos sendvičpaneļu risinājumus, kas kopumā uzlaboja projekta kopējo izskatu un kvalitāti. Projekts tika izpildīts korekti un precīzi, kā arī iekļaujoties termiņos.

Pateicamies SIA „Rekuss Construction” komandai par veiksmīgo sadarbību mūsu jaunās ražotnes tapšanā!”

SIA „LATGRAN” Valdes loceklis Mārtiņš Zvejnieks

SIA „RRB Celtniecība”

„SIA „REKUSS” saskaņā ar  2007.gada 3.maijā noslēgto apakšuzņēmuma līgumu NR.15A13-06  ar SIA „RRB Celtniecība”, veica „sendvič” tipa sienas un starpsienu paneļu un to pieslēguma elementu montāžas darbus  objektā „Dommo Biznesa parks”, Olaines pagastā Gaismās, zemes gabalā „Lapegles”, ar kopējo darba apjomu 8’000 m2.

Darbi tika organizēti un izpildīti kvalitatīvi, atbilstoši līguma noteikumiem, iekļaujoties līguma noteiktajos termiņos un ievērojot visas pasūtītāja prasības. Īpaši jāuzsver SIA „REKUSS” personāla un darbaspēka augstā kvalifikācija un profesionalitāte, spēja mobilizēties darbam un atbildības sajūta, veicot tai uzticētos darbus.

SIA „REKUSS” varam ieteikt kā profesionālu un  labu sadarbības partneri.”

SIA „RRB Celtneicība” Valdes loceklis / Tehniskais Direktors: Māris Strazdiņš un Projektu vadītājs: Kaspars Jurēvics

SIA „RRB Celtniecība”

„SIA „REKUSS” uz 2007.gada 3.maijā noslēgtā sadarbības līguma pamata ar SIA „RRB Celtniecība”, veica jumta nesošo profilēto metāla lokšņu piegādi un montāžu objektā „Dommo Biznesa parks”, Olaines pagastā Gaismās, zemes gabalā „Lapegles”, ar kopējo darba apjomu 12’000 m2.

SIA „REKUSS” darbus organizēja un izpildīja atbilstoši augstāk minētā līguma noteikumiem, augstā kvalitātē un apsteidzot līguma noteiktos termiņus. SIA „REKUSS” darbību raksturo profesionāla darbu plānošana, kvalitātes kontrole, kā arī laicīga un veiksmīga būvniecības jautājumu risināšana.

Pateicoties par veiksmīgo sadarbību, SIA „REKUSS” varam ieteikt kā labu sadarbības partneri.”

SIA „RRB Celtneicība” Valdes loceklis / Tehniskais Direktors: Māris Strazdiņš un Projektu vadītājs: Kaspars Jurēvics

SIA „Latvijas Energoceltnieks”

„SIA „REKUSS”, uz 2007.gada 23.aprīlī noslēgtā sadarbības līguma pamata ar SIA „Latvijas Energoceltnieks”, veica sendviča tipa paneļu piegādi un montāžu objektā TES TEC-2 rekonstrukcija, Salaspils novads, Acone.

SIA „REKUSS” darbus organizē un izpilda atbilstoši augstāk minētā līguma noteikumiem, augstā kvalitātē  un ievērojot līguma noteiktos termiņus. SIA „REKUSS” darbību raksturo profesionāla darbu plānošana, kvalitātes kontrole, kā arī laicīga un veiksmīga būvniecības jautājumu risināšana.

Atsaucoties par veiksmīgo sadarbību, SIA „REKUSS” varam ieteikt kā labu sadarbības partneri.”

SIA LEC Projektu vadītājs Andris Plūme

 • “SIA "Rekuss Būve", reģ.Nr. 40103536867, no 2015. gada 29. septembra līdz 2015. gada 5. novembrim veica sporta zāles sienu sendvičtipa paneļu piegādi un montāžu (535 m2), kā arī sporta zāles jumta nesošo profilēto lokšņu piegādi un montāžu (754 m2) objektā "Jaunas nodaļas Olaines cietuma teritorijā projektēšana, dzīvojamā korpusa ēkas jaunbūve, resocializācijas centra rekonstrukcija un esošo būvju demontāža Rīgas ielā 10, Olainē".

  SIA "Rekuss Būve" darbus veica profesionāli, labā kvalitātē un iekļaujoties līguma noteiktajos termiņos. Atzinīgi novertējam SIA "Rekuss Būve" atbildības sajūtu pret veicamo darbu un atsaucību jautājumu risināšanā.

   Būvdarbi tika veikti atbilstoši līguma nosacījumiem, normatīvajiem aktiem un pasūtītāja prasībām. SIA "RE&RE" rekomendē līdzīgu darbu veikšanai sadarboties ar SIA "Rekuss Buve.”

  SIA “RE&RE” projektu vadītājs, Dainis Učelnieks
 • “2015.gada 2.aprīlī tika parakstīti sadarbības līgumi ar SIA Rekuss Būve par jumta nesošo konstrukciju piegādi un izbūvi, kā arī jumta siltumizolācijas un hidroizolācijas, un lietus ūdens notekreņu piegādes un izbūves darbiem objektā “Tehnisko gāzu pildīšanas stacijas komplekss”, kas atrodas Rīgā, Katlakalna ielā b/n (9).

  Rekuss Būve sadarbības laikā pierādīja sevi kā kompetentu un zinošu jumtu izbūves darbu speciālistu. Sadarbība bija veiksmīga, Rekuss Būve darbus veica atbildīgi un prasmīgi, ar izpildīto darbu kvalitāti esam apmierināti.

  Nākotnē labprāt turpināsim sadarbību ar uzņēmumu Rekuss Būve!”

  SIA MERKS Projektu vadītājs Zigmunds Urtāns
 • "Rekuss Būve ņēma vērā mūsu vēlmes un prasības, darbus veica kvalitatīvi, iekļaujoties termiņos un ar vislielāko atbildību. Balstoties uz sadarbību, Rekuss varam raksturot kā profesionālu, labi organizētu būvuzņēmumu.

  Mūsu darbinieki jaunajā, rekonstruētajā ēkā jūtas ļoti omulīgi, telpas ir plašas un gaišas, darbiniekiem ir teicami darba apstākļi. Esam spējīgi ievērojami kāpināt ražošanas jaudas. Mums ir patiess prieks un esam gandarīti par atjaunoto biroja ēku, sakoptu vidi mums apkārt.

  SIA Virte Tehnoloģijas pozitīvi vērtē sadarbību un rekomendē SIA Rekuss Būve kā uzticamu sadarbības partneri."

  SIA Virte Tehnoloģijas Valdes loceklis, Kaspars Mežapuķe
 • "SIA REKUSS Construction” veica sienu sendvičpaneļu un logu montāžu, nesošā profila, jumta siltuma un hidroizolācijas uzstādīšanas darbus objektā “Tirdzniecības komplekss H.P.J.”, Mazjumpravas ielā 70, Rīgā, ar darbu kopējo apjomu 2300 m2 (jumts) un 1435 m2 (sienas).

  SIA REKUSS Construction” tehniskie speciālisti, respektējot pasūtītāja prasības, ieteica projektam piemērotākos risinājumus būvniecības materiālu izvēlē, kas racionāli un estētiski uzlaboja projektu kopumā.

  Mēs atzinīgi novērtējam SIA REKUSS Construction” veikto būvdarbu kvalitāti, augsto atbildību par pieņemtajiem risinājumiem, juridisko jautājumu un būvnormatīvu pārzināšanu.

  Pateicībā par veiksmīgo sadarbību, rekomendējam SIA REKUSS Construction” komandu sadarbībai arī ar citiem līdzīgu projektu pasūtītājiem."

  SIA “H.P.J.”Valdes locekle Anita Apine
 • "Ar Rekuss komandu esam sadarbojušies jau 2005.gadā, kad Rekuss veica būvdarbus mūsu pirmajā granulu ražotnē - Jaunjelgavā.

  Arī šajā reizē Rekuss tehniskie speciālisti apliecināja savu profesionalitāti, ieteica un kvalitatīvi realizēja labākos sendvičpaneļu risinājumus, kas kopumā uzlaboja projekta kopējo izskatu un kvalitāti. Projekts tika izpildīts korekti un precīzi, kā arī iekļaujoties termiņos.

  Pateicamies SIA „Rekuss Construction” komandai par veiksmīgo sadarbību mūsu jaunās ražotnes tapšanā!"

  SIA „LATGRAN” Valdes loceklis Mārtiņš Zvejnieks