Noliktavu kompleksa jaunbūve

Par objektu

Objekta nosaukums:
Noliktavu kompleksa jaunbūve
Adrese:
Maskavas ielā 462, Rīgā
Pasūtītājs:
SIA NHC 4; Ģenerāluzņēmējs: SIA Pillar Contractor
Darbu apjoms:
Sienas: 8797 m2
Rekuss veiktie darbi:

Rekuss šajā objektā veic A noliktavas ārsienu sendvičpaneļu PIR 120mm (7646m2) un ārsienu minerālvates sendvičpaneļu 160mm (1151m2) montāžu.