Uzsākam sienu un jumta montāžas darbus objektā Limbažos

15.09.2020

Uzsākam sienu un jumta montāžas darbus objektā Limbažos

SIA REKUSS BŪVE ir paraksījusi sadarbības līgumu ar SIA Metāla Alinse par ražošanas ēkas būvniecību Limbažos, Meliorācijas ielā 14.

Sadarbības līguma ietvaros veiksim sendvičpeneļu montāžas darbus ēkas sienām un jumtam ar kopējo darbu apjomu 6600m2. Vairāk info par objektu:Šī gada 20. martā Limbažu novada pašvaldība noslēdza līgumu par ražošanas ēkas būvniecību. Uz pašvaldībai piederošā zemes gabala tiek būvēta angāra tipa ražošanas ēka  4400 m2 platībā, kā arī šķemboti laukumi piekļuves nodrošināšanai un produkcijas uzglabāšanai. Plānots, ka būvdarbi ilgs vienu gadu.

Limbažu novada pašvaldība ēkas būvdarbus īsteno projekta “Degradētās teritorijas revitalizācija Limbažu pilsētas A daļā, izbūvējot ražošanas telpas”, Nr.5.6.2.0/19/I/005, ar Eiropas reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējumu specifiskā atbalsta mērķa 5.6.2. pasākuma “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” ietvaros.
Šī projekta ietvaros pašvaldība finansējumu varēja apgūt ievērojot konkrētus nosacījumus – uzņēmējiem jārada jaunas darba vietas un jāiegulda investīcijas uzņēmuma attīstībā. 2019. gadā, piedaloties publiskā izsolē, šīs ražošanas ēkas nomas tiesības ieguva uzņēmums “AIRGOL”, kas ražo koka konstrukcijas. SIA “AIRGOL” apņēmies līdz 2023. gadam uzņēmuma attīstībā ieguldīt investīcijas 1, 7 miljonu eiro apmērā, radot arī jaunas darba vietas – kopumā 43. Lielāko daļu investīciju uzņēmums jau veica iegādājoties ražošanas iekārtas jaunajai ēkai.

Šis projekts dod ļoti lielu ieguldījumu Limbažu pilsētvides un uzņēmējdarbības attīstībā, vienlaikus radot gan jaunas darba vietas, gan dodot iespēju uzņēmumam paplašināties un attīstīties.

Atklāta konkursa rezultātā ēkas būvdarbus veic piegādātāju apvienība “LIMVAL”, kurā apvienojušies SIA “LIMBAŽU CEĻI” un SIA “METĀLA ALIANSE”. Darbu būvuzraudzību nodrošina SIA “RS Būvnieks”, bet autoruzraudzību – SIA “BŪVPROJEKTS”.

Projekta kopējās izmaksas plānotas 2 391 647,19 EUR, no tām ERAF līdzfinansējums – 1 740 158,53 EUR, valsts budžeta dotācija – 87 440,69 EUR un Limbažu novada pašvaldības līdzfinansējums – 564 047,97 EUR.

Avots: Limbazi.lv

Atgriezties